4708 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU

Yapı Denetim Kanunu’nun 9/1 maddesinde tanımlanmış olan görevi kötüye kullanma suçu bakımından da bu unsurların aranması gerektiği Yargıtay ilamında belirtilmiştir:

“Yapı sahibi ve yapı müteahhidi bakımından …5237 sayılı TCK’nın 257/1 maddesinde suçun gerçekleşmesi için görevin gereğine aykırı davranmaktan başka suç nedeniyle kişilerin mağduriyetine, kişilere haksız kazanç sağlanmasına veya kamu zararına neden olunmasının gerekmesi nedeniyle, dosyadaki kanıtlar incelenerek ve gerekirse suç öğeleri yönünden gereken inceleme yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken…”[1]

Gerçekten de burada bir tehlike değil zarar suçu olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, suçun konusu üzerinde bir zarar veya tehlikenin meydana getirilmesinin gerekli olmasına göre suçlar zarar suçu ve tehlike suçu olmak üzere ikiye ayrılır. Zarar suçlarında eğer suç tamamlanmışsa suçun konusu üzerinde gerçek bir zarar meydana gelmiş olur. Buna karşılık tehlike suçlarında fiil, suçun konusu üzerinde yalnıza az veya çok yoğun bir tehlike meydana getirmektedir.[2] Bu bakımdan sayılan neticelerden birinin oluşup oluşmadığının tespitinde tehlikenin oluşması yeterli sayılmamalı; somut zararın meydana gelip gelmediği araştırılmalıdır. 

Metnin tamamına ulaşmak için BURAYI TIKLAYINIZ....